Опитування випускників щодо рівня якості отриманої освіти

   Анкетування було проведено представниками студентського самоврядування під час VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (13-15 лютого 2020 р., м. Суми, СумДПУ імені А. С. Макаренка).
   Оцінювання здійснювалося за результатами добровільного опитування вказаних учасників освітнього процесу в межах внутрішнього моніторингу якості освіти.
   Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності випускниками-психологами отриманими освітніми послугами з метою удосконалення системи якості вищої освіти в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Звіт про результати опитування випускників спеціальності 053 Психологія ОПП «Практична психологія» Навчально-наукового інституту педагогіки і психології щодо рівня якості отриманої освіти

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com