Перезарахування балів за результатами неформальної освіти

   9 червня 2021 р. відбулось засідання фахових комісій зі спеціальності 053 Психологія про перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.
    До складу першої комісії увійшли завідувач кафедри психології - д. психол. н., професор Кузікова С.Б., к. психол. н., доцент, гарант освітньої програми "Практична психологія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія Єрмакова Н.О. та к. пед. н., ст. викладач Ратєєва В.О.
   Комісія розглянула звернення студентів 0037 гр. Кіріченко Д.І., Кривонос Т.А., Куваєвої А.М., Остапенко А.Д., Рябоконя А. П. та Сіренко Ю.О. про перезарахування результатів навчання з освітнього компоненту "Методика роботи практичного психолога", отриманих у неформальній освіті, а саме участь у двох міжнародно-практичних конференціях та публікація двох статей, про що свідчать отримані документи.

   Фахова комісія розглянула представлені документи та ухвалили перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті в обсязі 25 годин (0,8 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 25 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
   До складу другої комісії увійшли завідувач кафедри психології - д. психол. н., професор Кузікова С.Б., к. психол. н., доцент, гарант освітньої програми "Практична психологія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія Щербак Т.І. та к. філософ. н., доцент Дворніченко Л.Л.
   Комісія розглянула звернення студентів 0057 гр. Олійник О.Ю. та Ніколенко В.В про перезарахування результатів навчання з освітнього компоненту "Сучасні технології психологічного консультування", отриманих у неформальній освіті, а саме участь у міжнародній науково-практичній конференції (Олійник О.Ю. та Ніколенко В.В.) та участь у другому турі Всеукраїнських наукових студентських робіт (Олійник О.Ю.), про що свідчать отримані документи.

   Фахова комісія розглянула представлені документи та ухвалили:
  1) перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті, студенткою 0057 гр. Олйник О.Ю. в обсязі 25 годин (0,8 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 25 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни;
   2) перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті, студенткою 0057 гр. Ніколенко В.В. в обсязі 15 годин (0,5 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 15 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
     Протокол засідання першої комісії
     Протокол засідання другої комісії

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com