Захист курсових робіт

     21 грудня 2021 р. в онлайн-режимі за допомогою комунікаційного програмного забезпечення Zoom відбувся захист курсових робіт з фахових дисциплін студентів 2 курсу спеціальності 053 Психологія, 0027 групи (науковий керівник - к.психол.н., доцент Єрмакова Наталія Олександрівна).
   
Курсова робота виконується студентами з метою закріплення навичок здійснення теоретичного аналізу джерел, електронних ресурсів мережі INTERNET, вмінь організації і проведення практичного дослідження. Курсова робота є своєрідним науково-пошуковим дослідженням спрямованим на вирішення конкретного завдання в галузі практичної психології.
       В ході захисту майбутні психологи, здобувачі ОР "бакалавр" за ОП "Практична психологія" продемонстрували належний рівень володіння фаховими компетенціями, уміння користуватися психодіагностичним інструментарієм, робити грунтовний кількісний і якісний аналіз проведених методик, розробляти практичні рекомендації, узагальнювати і робити висновки. Це підсилює переконання, що знання, отримані під час навчання, будуть поглиблюватися і плідно використовуватися в практичній діяльності.
       Бажаємо успіхів нашим другокурсникам і натхнення в опануванні професією!

1      2

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com