Успішний захист та складання екзамену

   16 червня 2022 р. студенти 4 курсу денної форми навчання спеціальності Психологія успішно склали комплексний кваліфікаційний екзамен з психології з методикою роботи психолога в різних галузях на здобуття освітнього ступеня бакалавра.
    До захисту були представлені 3 кваліфікаційні роботи на актуальні теми: «Сім’я в структурі цінностей сучасної молоді (на прикладі жінок)», «Перфекціонізм як чинник самотності осіб дорослого віку» та «Дослідження оптимізму і прокрастинації як стратегій поведінки осіб раннього дорослого віку». Інші студенти змогли скласти іспит усно.
   За результатами складеного екзамену усі студенти отримають диплом про здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

  

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com