Засідання студентського наукового гуртка

     05.06.2020 р. відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми сучасної психології», під керівництвом к.психол.н., доцента Щербак Т.І., що є органічним продовженням і поглибленням навчального процесу. Захищаючи власні наукові проекти, студенти демонстрували навички самостійних досліджень, уміння системно аналізувати проблеми в галузі психології, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.    

 

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com