Бакалавр

ВСТУП - 2021

Спеціальність 053 Психологія 
освітній ступінь бакалавр

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

zno 2

   Порядок участі у конкурсному відборі при вступі на основі ПЗСО (перелік конкурсних предметів, порядок розрахунку конкурсного балу, його мінімальні значення тощо) визначається Умовами прийому на навчання до ЗВО України та Правилами прийому до СумДПУ імені А. С. Макаренка.
   Правилами прийому визначено наступні конкурсні предмети та їх вагові коефіцієнти (відкрита пропозиція):

- «Українська мова та література» – 0,2;
- «Математика» – 0,2;
- «Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія» – 0,5;
- Вага документа про ПЗСО – 0,1;
- Вага балів за успішне закінчення підготовчих курсів – 0.

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com