Магістр

ВСТУП - 2021

Спеціальність 053 Психологія 
освітній ступінь магістр

Правила прийому на навчання до
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Перелік вступних випробувань для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня (ОКР) вищої освіти

zno magistr

   При вступі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти Правилами прийому визначено перелік вступних випробувань та їх вагові коефіцієнти:
- ЄВІ з Іноземної мови (ваговий коефіцієнт - 0,25);
- Фаховий іспит з Психології (ваговий коефіцієнт - 0,75).

Програмам фахового вступного випробування з психології для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра спеціальності 053 Психологія

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com