Наукова лабораторія

Перегляди: 373

Лабораторія психології розвитку особистості

Кафедра психології працює за колективною темою «Психологічні умови та технології ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття» (номер державної реєстрації 0116U007543), яка орієнтує колектив на уточнення та поглиблення розуміння про індивідуальні особливості, психологічні умови, чинники, механізми ефективного функціонування і розвитку особистості в ґенезі її буття; розробку інноваційних технологій подолання особистісних криз, активізації саморозвитку на різних етапах і в різних ситуаціях соціоґенезу; пошук шляхів формування і підтримки психологічно здорової, соціально мобільної, життєстійкої особистості.
Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка Кузікова Світлана Борисівна.
Лабораторія психології розвитку особистості створена 1 лютого 2006 р. на кафедрі практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Науковий керівник наукової лабораторії при кафедрі психології СумДПУ імені А.С. Макаренка доктор психологічних наук, професор Кузікова С.Б.
Основні виконавці:

Основні наукові напрями роботи:

Основні наукові результати діяльності лабораторії

            Видано 2 статті у виданнях, що входять до міжнародної наукової бази даних Scopus; 19 публікацій у виданнях, що входять до наукової бази даних Copernicus, 10 публікацій у фахових виданнях; 1 монографію;5 розділів у колективній монографії та 6 публікацій у закордонних виданнях.
Організовано та проведено 4 наукових заходи.