Студентська наука

Перегляди: 467

   Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт.

   Студенти спеціальності 053 «Психологія» неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; брали участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з психології.
     Призерами та дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали: Науменко Ю. Р. (дипломом III ст., 2015 р.), Сема Н. М. (перемога у номінаціях «Ерудит психології» та «Сміливість наукової ідеї», 2017 р.), Костюкова І. О. (перемога у номінаціях «Краща презентація наукової роботи» та «Інтелектуальна гордість психологічної науки», 2017 р.), Гаврикова О. А. (ІІІ місце, 2017 р.), Сема Н. М. (І місце, 2019 р.)
   Учасниками та переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» стали: Григорчук Л. В. (VІ місце, 2018 р.), Мережкіна А. Є. (V місце, 2018 р.), Григорчук Л. В. (ІІІ місце, перемога у номінації «Майбутнє психологічної науки» 2019 р.).

Результати наукових досліджень здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності   053 «Психологія»
ОПП "Практична психологія"

2017 рік

Праці студентів, опубліковані самостійно

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

2018рік

Праці студентів, опубліковані самостійно

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

2019 рік

Праці студентів у закордонних виданнях, опубліковані самостійно

1. Кириченко Д. И. Влияние мультипликационных фильмов на развитие ребенка // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г. Митрофановой. – Гродно :ГрГУ, 2019. – С.156-161.
2. Савенкова Л. Г. Спортивная мотивация как основа победы // Ступени : сб. науч. ст. студентов / редкол.: А.В. Ракицкая [и др.]; под науч. ред. О.Г.Митрофановой. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С.296-301. 

Праці студентів, опубліковані у співавторстві з викладачами

1. Дяченко А.О., Усик Д.Б. Проблема розвитку уяви дошкільника у психологічних дослідженнях / А.О. Дяченко, Д. Б. Усик. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого - 01 березня 2019 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – 473 с. – С.169-171.

2020 рік

Праці студентів у закордонних виданнях, опубліковані самостійно

1. Кириченко Д.И. Психологические особенности мотивации женщин склонных к физическому перфекционизму. Материалы XXМеждународной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы современной психологии» (г. Гродно, 29 марта 2020 года). С. 74-79.
URL http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792

Праці студентів, опубліковані самостійно

1. Кіріченко Д. І. Причини та ознаки тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С.156-159.
2. Савенкова Л. Г. Форми поведінки масових груп у стресових ситуаціях. Соціально-психологічні технології розвитку особистості : Зб. наук. праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Херсон, 14 травня 2020 р.) / ред. колегія: А. М. Яцюк, Н. О. Олейник, В. В. Мойсеєнко та ін. Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С.313-316. 
URLhttp://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/15792
3. Ніколенко В. В. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів // В. В. Ніколенко, – збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 31–34.
4. Олійник О. Ю. Особливості формування емоційного інтелекту й емпатійних здібностей студентів психологів у процесі навчання у ВНЗ // О. Ю. Олійник, – збірник матеріалів «Вектори психології – 2020» Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (24 квітня 2020 року, м. Харків) / – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. − С. 65–67.

Результати наукових досліджень здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності   053 «Психологія»

Статті в закордонних виданнях

У співавторстві:

Статті в інших наукових видання України

Одноосібно:

У співавторстві:

Результати наукових досліджень студентів спеціальності  053 «Психологія» (2019 р.)

Статті у виданнях, що індексуються базою Copernicus

Статті в закордонних виданнях

Одноосібно:

 У співавторстві:

Статті в інших наукових видання України

Одноосібно:

У співавторстві:

Тези у матеріалах наукових заходів

Одноосібно:

У співавторстві: