Навчальні дисципліни

Перелік компонентів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

0001bakalavr 

 0002

Перелік компонентів освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

 0001magistr

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com