Перезарахування балів за результатами неформальної та / або інформальної освіти

Перегляди: 194

Шановні студенти!

     Звертаємо увагу щодо можливості перезарахування балів за результатами Вашої неформальної та / або інформальної фахової активності, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають обов’язковим навчальним дисциплінам ОПП «Психологія» та «Практична психологія». До неформальної освіти відноситься:

що за тематикою, обсягом і змістом відповідають певній навчальній дисципліні.

      Перезарахування балів у СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувається у три етапи:

   Детальні умови перезарахування балів у СумДПУ імені А.С. Макаренка див. у «Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті» (протокол № 10 від 27.04.2020 р.

Положенні про порядок визнання навчання у неформальній та / або інформальній освіті