Психологічна практика

Психологічна практика – це початковий етап у системі фахової підготовки, перша ланка практичного засвоєння психологічної професії. У цей період закладаються основі професійної діяльності фахівців, формуються професійні якості особистості психолога та інтерес до майбутньої професії. Психологічна практика є важливою частиною освітнього процесу, в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості психологів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Організацію і проходження психологічних практик здобувачами вищої освіти ОР бакалавр і магістр методисти кафедри психології регулюють Положенням про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Наказами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка "Про проведення навчальних і виробничих практик студентів", договорами (угодами) з базами практик, наскрізними та робочими програмами практик.

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com