Освітні програми

Перегляди: 1104

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР
Освітньо-професійна програма Практична психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР
Освітньо-професійна програма Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

ОПП Психологія Магістр 2019

ОПП Психологія Магістр 2020 Проект