Запрошуємо на конференцію "Молодь у сучасній психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія"

     Кафедра психології Сумського державного педагогічного університету іменіі А.С. Макаренка запрошує взяти участь у ХІ міжнародній науково-практичній конференції "Молодь у сучасній психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія", яка відбудеться 22 - 23 квітня 2021 р.
      Порядок роботи конференції, розклад майстер-класів та програма конференції додається.

Програма конференції "Молодь у сучасній психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія"

Розпочинаємо "Тиждень психології" науковою конференцією

    Кафедра психології СумДПУ імені А.С.Макаренка розпочинає "Тиждень психології" співорганізатором ІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Психосинтез: актуальні проблеми теорії та практики», яка відбудеться 19 квітня 2021 року на платформі ZOOM.
Тематичні напрями роботи конференції:
• Міжнародний та вітчизняний досвід становлення та розвитку психосинтезу
• Психосинтез в медико-психологічній допомозі та психотерапії
• Психосинтез в освіті та психолого-педагогічній практиці
• Психологічні інновації та міждисциплінарні дослідження в психосинтезі

dodayte pidzagolovok

Програма конференції

Наші студенти - учасники закордонної конференції

    08 квітня 2021 р. у м. Гродно (Білорусь) відбулась ХХІ Міжнародна науково-практична студентська конференція "Актуальні проблеми сучасної психології", в якій кафедра психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка є співорганізатором конференції. 
    У конференції прийняли участь студенти та магістранти кафедри психології - Кривонос Таїсія, Рябоконь Андрій, Сіренко Юлія, Васильченко Кирило, Кіріченко Дар'я, Остапенко Анастасія, Ніколенко Вікторія, Олійник Олена та Степанченко Олена. Наукові керівники - доктор психологічних наук, професор Кузікова С.Б., кандидати психологічних наук, доценти Єрмакова Н.О. та Мотрук Т.О.
      Вітаємо наших юних науковців та їх керівників  і бажаємо подальших успіхів! 

IMG 20210411 090253

Успішна акредитація бакалаврської освітньої програми 053 Практична психологія

    08 квітня, на засіданні Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про акредитацію освітніх програм кафедри психології за бакалаврською освітньою програмою 053 Практична психологія.
     Кафедра психології СумДПУ імені А.С.Макаренка висловлює глибоку вдячність усім, хто сприяв досягненню цього результату - нашим улюбленим студентам, з якими ми постійно знаходимось у творчій співпраці щодо удосконалення освітніх програм, нашим найкращим маленьким, але таким дорослим професіоналам своєї справи, які представили навчальний процес на кафедрі на найвищому теоретичному, практичному та емоційному рівні.
     Велика подяка нашим стейкхолдерам - колегам, друзям, які вже стали членами нашої великої родини психологів, з якими ми постійно удосконалюємо освітні програми, обговорюємо усі питання практики та підготовки фахівців.
     Дякуємо колегам, які викладають на нашій спеціальності і роблять це надзвичайно професійно та з урахуванням особливостей саме спеціальності Психологія.
    Дякуємо нашому директорату та ректорату, постійна підтримка яких надихає нас на плідну роботу. Дякуємо нашому центру якості вищої освіти за продуктивну системну співпрацю.
    Дякуємо експертам нашої освітньої програми за обєктивність та неупередженість.
    І, велика вдячність, гаранту - Єрмаковій Наталії Олександрівні.

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції

     Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції «Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 р. на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Конференція буде проведена у дистанційному форматі із застосуванням платформи для відео конференцій ZOOM. Код буде розміщено на сайті кафедри: psy.sspu.edu.ua

     Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретичні та емпіричні дослідження особистості та груп у психології.
  2. Етнокультурні традиції та цінності – збереження та трансформація.
  3. Психологічні особливості міжетнічної взаємодії у різних соціокультурних умовах.
  4. Соціальна мобільність особистості в поліетнічному та мультикультурному просторі.

     Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, проведення майстер-класів.

     Інформаційний лист конференції

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com