Засідання студентського наукового гуртка доцента Мотрук Т.О.

   23 грудня 2020 р. відбулось чергове грудневе засідання студентського наукового гуртка «Гарний стрес, як засіб стати краще», під керівництвом к. психол. н., доцента Мотрук Тетяни Олександрівни відповідно до плану роботи відбулася зустріч-дискусія: «Що є уміння справлятися зі стресом? Як перетворити загрозу на прагнення до мети».
   На зустрічі обговорювались практичні елементи роботи з відпрацювання навичок ефективного проживання стресу.
  В рамках зустрічі була заслухана доповідь магістрантки Кармазіної Н.В. «Відображення стресових станів через фотографію: відображення природності та внутрішнього зосередження у фото- та кіно матеріалах».
   Традиційно було продовжено ознайомлення першекурсників з основами академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, інформування про неприпустимість їх порушення, що є приорітетним напрямом роботи кафедри психології.
   Також відбулося обговорення Кодексу академічної доброчесності та Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності СумДПУ імені А.С. Макаренка.

  

Творчий конкурс "Академічна доброчесність очима студентів"

    22 грудня 2020 року на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка був проведений творчий конкурс на тему «Академічна доброчесність очима студентів».
    Творчі роботи студентів мали на меті розкрити та графічно відобразити сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
    Умови конкурсу містили наступні положення: емблема, плакат, малюнок може включати тексти (українською та/або англійською мовою), зображення, в т.ч. фото та їх поєднання. Роботи мусять бути оригінальними та до цього часу непублікованими. Матеріали не можуть містити жодної інформації про фірми, організації, політичні партії тощо, навіть у формі лого або символу, роботи не можуть нести в собі непристойний або образливий зміст.
    У конкурсі прийняли участь студенти 0017, 0027, 0037, 0047 академічних груп. У своїх роботах студенти підкреслили відповідальне ставлення до власної освіти, свідомий підхід до вибору професії та навчального процесу, неприпустимість порушення норм академічної доброчесності (списування, хабарництва, плагіату та ін.).

  

Подяки ректора стейкхолдерам кафедри психології

     На кафедрі психології постійно відбувається залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм «Практична психологія». Зовнішні стейкхолдери: практичні психологи освітніх, медичних закладів, керівників різних закладів міста і області, в яких працюють практичні психологи. Вони завжди висловлюють підтримку напрямку розвитку кафедри та готовність до подальшої співпраці. Також вказують на сильні сторони спеціальності «Психологія», та висловлюють побажання щодо конкретних навичок, яких вони потребують від випускників кафедри. Стейкхолдери завжди готові сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики та надавати базу для виконання наукових досліджень (для написання науково-дослідних кваліфікаційних робот).
      Визнаючи вагомий внесок наших стейкхолдерів у розвиток освітньо-професійних програм, ректор СумДПУ імені А.С.Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Ю.О. Лянной оголосив подяку за  високий професіоналізм, плідну співпрацю у  науково-методичній, профорієнтаційній роботі та  практичній підготовці здобувачів освіти, за щире бажання зробити вагомий особистий внесок у розвиток університетської освіти наступних керівників:
   ВАСИЛЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ - начальнику служби психологічного забезпечення військової частини 3051 Національної гвардії України
   ГОЛУБ ЛІДІЇ ВАСИЛІВНІ - директору КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №25.
   МАКОВЕЦЬКОМУ СЕРГІЮ ВОЛОДИМИРОВИЧУ - директору КЗ Сумський палац дітей та юнацтва.
   ПЕТРОВІЙ ЛЮДМИЛІ ВАЛЕРІЇВНІ - директору КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Краснопільської селищної ради» Краснопільського району, Сумської області.
   ПРУДІУС ЛАРИСІ ІВАНІВНІ - директору Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області.
   СУЩЕНКО ОЛЕНІ МИКОЛАЇВНІ - директору КУ СОР Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.

 

Відзнаки викладачів кафедри з нагоди 96-річчя університету

     21 грудня 2020 р. відбулись урочисті заходи з нагоди святкування 96-ї річниці від заснування СумДПУ імені А.С.Макаренка. Серед нагороджених відзнаками викладачів унівреситету є викладачі кафедри психології.
    Почесною грамотою міського голови нагороджена Тарасова Тетяна Борисівна - доцент кафедри психології.
    Грамотою міського голови нагороджена Дворніченко Лариса Леонідівна - доцент кафедри психології.
    Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації нагороджена Пухно Світлана Валеріївна - доцент кафедри психології.
    Вітаємо наших викладачів з високою відзнакою та бажаємо подальших досягнень!

foto dvornichenko   DSC06316

Круглий стіл зі стейкхолдерами

Круглий стіл студентів, роботодавців і випускників «ПСИХОЛОГ: РЕФЛЕКСІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ»

18 грудня 2020 року на кафедрі психології ІПП СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувся круглий стіл за участю викладачів кафедри, випускників кафедри, стейкхолдерів та студентів спеціальності «Психологія».
Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійних програм «Практична психологія», обмін враженнями від проходження практики поміж практичних психологів та студентів-практикантів.
     В заході прийняли участь науково-педагогічні працівники кафедри, розробники освітньо-професійної програми, випускники, здобувачі вищої освіти, роботодавці. Серед запрошених гостей були присутні як внутрішні так і зовнішні стейкхолдери. 
     Робота круглого столу розпочалась з вітальної промови зав. каф. психології, професор, доктор психологічних наук Кузікової С.Б., яка привітала викладачів, практичних психологів освітніх і медичних закладів, керівників різних закладів міста і області, в яких працюють практичні психологи.

Детальніше...

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com