received 257062968666263

ВЕРТЕЛЬ Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи НН ІПП

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія» (спеціаліст); у 2004 р. отримав спеціальність «Управління навчальним закладом» (магістр). У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філософсько-антропологічний аналіз», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Отримав сертифікат учасника семінару з підготовки обласних педагогів-тренерів Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-Рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (19–30 травня 2004 р., м. Суми). Має сертифікат з гештальт-терапії «Вступ у гештальт-терапію / гештальт-консультування. Контакт із собою та з іншими», при Московському інституті гештальта та психодрами (період 01.11.2005 р. по 01.11.2006 р.), сертифікат № 3302. Пройшов навчання на проблемних курсах: «Базові технології нейролінгвістичного прагромування та їх використання в обистісно-орієнтованому навчанні» (2006 р. по 2007 р.), сертифікат № 000205. У 2011 р. отримав грант Фонду Джона Темплтона (John Templeton Foundation, JTF) для проходження курсів підвищення кваліфікації з 27.06.2011 р. по 09.07.2011 р в «Біблійно-богословському інституті св. апостола Андрія» (м. Москва), свідоцтво підвищення кваліфікації державного зразка Російської Федерації № 019–11/БН (за спеціальністю «Богослов’я та наука»).

Коло наукових інтересів: ірраціональні аспекти феномена свідомості і формування інтегративної парадигми свідомості, заснованої на даних міждисциплінарних досліджень гуманітарних і природничих наук: психологія, філософська антропологія, психоаналітична антропологія, феноменологія, філософія науки.

Основні публікації: Автор 55 наукових публікацій, серед яких: «Психодіагностика: практикум» (навчально-методичний посібник); «Філософія психоаналізу» (навчальний посібник); «Погляд на особистість у структурному психоаналізі» (розділ у колективній монографії). «Проблема часу у некласичній психології» (розділ у колективній монографії). Географія публікацій охоплює Україну, Польщу, Росію, Францію.

Має подяки від начальника управління у справах молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації (2008 р.), та ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2015, 2016 р.р.).