ОПП 2021 1-2 курс

 ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2021 р. ПРОЄКТ

ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2021 р. ПРОЄКТ

 Таблиця змін за результатами обговорення стейкголдерами Проєкту ОПП 2021 
____________________________________________________________________________________________

 ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2021 р. ОСТАТОЧНИЙ

ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2021 р. ОСТАТОЧНИЙ
_____________________________________________________________________________________

Перелік компонентів ОПП

1. Обов'язкові компоненти ОП

1.1. Цикл загальної підготовки

Код          Компоненти освітньої програми

1.02         Історія та культура України

1.03         Українська мова за професійним спрямуванням

1.04         Іноземна мова

1.05         Інформаційо-комунікаційні технології

1.06         Загальна психологія

1.07         Вікова психологія

1.08         Порівняльна психологія

1.09         Диференційна психологія

1.10         Соціальна психологія з практикумом

1.2. Цикл професійної підготовки

1.13         Вступ до спеціальності

1.14         Математичні та експериментальні методи в психології

1.16         Практикум з Загальної психології

1.17         Психопатології розвитку

1.18         Історія психології

1.20         Філософія практичної психології

1.21         Основи психокорекції з практикумом

1.23         Психологія спорту

1.24         Психологічна просвіта

1.25         Основи психологічного консультування

1.26         Психологічна служба в системі освіти

1.28         Психодіагностика

1.30         Психологія саморозвитку

1.32         Психологія спілкування

1.34         Курсова робота з фахових дисциплін

                Положення про курсову роботу

2. Практична підготовка

ПП 1       Навчальна психологічна практика

ПП 2       Виробнича психодіагностична практика

ПП 3       Виробнича психокорекційна практика

 4. Підсумкова атестація

ПА 1       Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології

ПА 2       Захист кваліфікаційної роботи

                Положення про кваліфікаційну роботу