Магістерські роботи

Магістерські роботи
2023 рік

Спеціальність 053 Психологя

 

Автор, назва

 1.  

Базарна Олена Миколаївна «Емоційний інтелект як складова комунікативної компетентності майбутніх фельдшерів»

 2.

Бойко Юлія Романівна «Особливості прояву синдрому емоційного вигорання у менеджерів по роботі з клієнтами»

 3.

Бортник Тетяна Володимирівна «Психологічні особливості кандидатів у прийомні батьки, патронатні вихователі»

 4.

Васіна Марина Іванівна «Психологічні особливості взаємозв’язку щастя та мотивації досягнення успіху у студентів»

 5.

Верчак Юлія Володимирівна  «Особливості психологічного благополуччя молоді в умовах воєнного стану»

 6.

Горобець Наталія Олександрівна «Психологічні особливості емоційних станів осіб юнацького віку»

 7.

Грінчук Ірина Вікторівна «Резильєнтність осіб дорослого віку в умовах війни»

 8.

Гулькова Ольга Миколаївна  «Психологічні особливості асертивності в юнацькому віці»

 9.

Драль Ольга В’ячелавівна  «Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки старших дошкільників»

10.

Євтушенко Олена Миколаївна  «Психологічні особливості резільєнтності майбутніх журналістів»

11.

Кіріченко Дар’я Ігорівна «Посттравматичні стресові розлади у дружин учасників бойових дій»

12.

Колівер Марина Олександрівна «Вплив акцентуацій характеру на стресостійкість особистості у юнацькому віці»

13.

Косенко Любов Павлівна «Психологічні особливості тривожності в підлітковому віці»

14.

Кривонос Таісія Андріївна «Чинники підтримки психологічного здоров’я в умовах війни»

15.

Куліш Христина Олександрівна «Копінг стратегії подолання травматичних стресових станів»

16.

Лаврик Анна Миколаївна «Психологічні особливості сором’язливості у молоді»

17.

Лембей Тетяна Василівна «Особливості ставлення студентів до навчальної діяльності в умовах дистанційного навчання»

18.

Лемешко Анна Олександрівна «Становлення ієрархії уявлень про майбутню професію студентів практичних психологів в ході навчання у ЗВО»

19.

Лємєшко Світлана Сергіївна «Особистісні особливості юнаків та юначок, що мали досвід вживання наркотичних засобів»

20.

Литвиненко Олена Олексіївна «Психологічний супровід українських дітей з соматичними захворюваннями в закладах освіти Польщі»

21.

Лінь Лімін «Психологічні особливості самооцінки в юнацькому віці»

22.

Лугова Оксана Миколаївна «Особливості стресостійкості як складової психічного здоров’я військовослужбовців»

23.

Лю Жуй «Особливості Я-концепції в підлітковому віці»

24.

Лян Цзіньтянь «Соціально-перцептивна сторона спілкування осіб юнацького віку»

25.

Мелешко Яна Анатоліївна «Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки»

26.

Мірошніченко Віталій Миколайович «Особливості адаптаційного потенціалу військовослужбовців, які проходять навчання на базовий рівень військової підготовки»

27.

Мурник Юлія Сергіївна «Психологічні особливості інтернет залежності в юнацькому віці»

28.

Невмержицька Юлія Юріївна «Психологічні особливості резільєнтності волонтерів в умовах війни»

29.

Ніколаєва Оксана Анатоліївна  «Криза ідентичності підліткового віку»

30.

Нотченко Валерія Миколаївна «Життєстійкість як умова ефективної адаптації особистості в умовах війни»

31.

Ободєєва Аліна Андріївна «Психологічні особливості міжособистісних стосунків дітей-сиріт дошкільного віку»

32.

Овсієнко Олена Анатоліївна «Психологічні особливості  емоційних станів дітей дошкільного віку»

33.

Остапенко Анастасія Денисівна «Особливості переживання кризи ідентичності в дорослому віці»

34.

Площик Наталія Сергіївна «Особливості спілкування подружжя у молодих сім’ях»

35.

Рубан Ольга Олексіївна «Почуття гумору у осіб з різним рівнем життєстійкості»

36.

Рябоконь Андрій Павлович «Психологічні особливості прояву лідерства у студентської молоді»

37.

Сіренко Юлія Олегівна «Психологічні умови попередження посттравматичного стресового розладу»

38.

Скляр Валерія Олександрівна «Мотивація до шлюбу в ранньому дорослому віці»

39.

Співак Роман Юрійович «Психологічні особливості стресостійкості студентів ЗВО»

40.

Тиха Тетяна Анатоліївна «Особистісні особливості злочинців антисоціального типу»

41.

Третяк Катерина Миколаївна «Особливості навчальної мотивації молодших школярів»

42.

Трушина Ольга Євгенівна «Психологічні особливості резільєнтності особистості в умовах суспільства ризику»

43.

Чупаков Микола Андрійович «Особливості емоційної сфери молодших школярів»

44.

Ячменик Марина Михайлівна «Психологічні чинники професійного самовизначення осіб раннього юнацького віку»