Студентські наукові гуртки

    Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
      Для виконання цих заходів у закладах вищої освіти створюються студентські наукові гуртки, проблемні групи. У якості осередку студентських ініціатив, зокрема у наукових дослідженнях.
   Розширенню наукового потенціалу й формуванню навички науково-дослідної діяльності студентів сприяє їх робота в студентських наукових гуртках.
   
Студентський науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.
   
Робота в науковому гуртку має творчий характер і виховує у майбутнього психолога якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв'язання завдань, які мають практичне значення.
   Мета діяльності студентських наукових гуртків – підвищення рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань:
   
Основні завдання студентських наукових гуртків:

 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
 • формування у студентів інтересу до наукової творчості і навичок роботи в наукових колективах, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в галузі психології;
 • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
 • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Студентські наукові гуртки 2020 - 2021 н.р.:

 • «Гарний стрес як засіб стати кращим» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Мотрук Т. О.);
 • «Експериментальна психологія» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Ніколаєнко С. О.);
 • «Креативна психологія. Арт-комплексний розвиток» (Керівник гуртка – к. філос.н., доц. Пасько К.М.).

Студентські наукові гуртки 2019 - 2020 н.р.:

 • «Актуальні проблеми психології особистості» (керівник – к. психол.н., доц. Пухно С. В.),
 • «Актуальні проблеми сучасної психології» (керівник – к. психол.н., доц. Щербак Т. І.).

                


Засідання наукового гуртка "Актуальні проблеми сучасної психології" (керівник - к.психол.н., доцент Щербак Т.І.).

Студентські наукові гуртки 2018-2019 н.р

Студентські наукові гуртки:
   1. «Казкотерапія – інструмент психологічної практики» (Керівник гуртка – к. психол.н., ст. викладач Василевська О. І.);

   2. «Основи психосоматичного коучинга» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Мотрук Т. О.);
   3. «Актуальні проблеми психології особистості» (Керівник – к. психол.н., доц. Пухно С. В.),
   4. «Психологічні проблеми навчання та виховання» (Керівник – к. психол.н., доц. Тарасова Т.Б.);
   5. «Основи наукових досліджень в сучасній психології» (Керівник – к. психол.н., доц. Щербак Т. І.);
   6. «Актуальні питання психології праці» (Керівник гуртка – к. філос.н., доц. Щербакова І.М.).

Студентські наукові гуртки 2017 - 2018 н.р.

Студентські наукові гуртки:
   1. «Актуальні проблеми сучасної психології. Психологія творчості» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Бедлінський О.І.);

   2. «Казкотерапія інструмент психологічної практики» (Керівник гуртка – к. психол.н., ст. викладач Василевська О. І.);
   3. «Цікава психологія» (Керівник гуртка – к. філос.н., доц. Вертель А.В.);
   4. «Особливості роботи з клієнтами, що пережили травматичні події» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Мотрук Т. О.);
   5. «Актуальні проблеми психології особистості» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Пухно С.В.);
   6. «Психологічні основи формування іншомовної компетентності» (Керівник гуртка – к. психол.н., доц. Улунова Г. Є.);
   7. «Актуальні питання психологічного супроводу професійного самовизначення особистості» (Керівник гуртка – к. філос.н., доц. Щербакова І.М.).

Студентські проблемні групи:
   1. «Психологічні проблеми педагогічного спілкування» (Керівник – к. психол.н., доц. Гальцова С. В.);

   2. «Актуальні проблеми психології особистості» (Керівник – к. психол.н., доц. Єрмакова Н.О.);
   3. «Психологічні проблеми навчання та виховання» (Керівник – к. психол.н., доц. Тарасова Т.Б.).