Нормативні документи

НОРМАТИВНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Закони України

Концепції та стандарти

  • Стандарт вищої освіти України за спеціальністю "053 Психологія" галузі знань "05 Соціальні та поведінкові науки" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
  • Стандарт вищої освіти України за спеціальністю "053 Психологія" галузі знань "05 Соціальні та поведінкові науки" для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Листи Міністерства освіти і науки України

Нормативно-правова база Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка