ОР Бакалавр

Перелік компонентів ОПП

1. Обов’язкові компоненти ОПП

ОК  1.01.

Філософія 

ОК  1.02.

Історія та культура України  

ОК  1.03.

Українська мова за професійним спрямуванням 

ОК  1.04.

Іноземна мова  

ОК  1.05

ІКТ 

ОК  1.06

Загальна психологія 

ОК  1.07

Вікова психологія 

ОК  1.08

Порівняльна психологія 

ОК  1.09

Диференційна психологія 

ОК  1.10

Соціальна психологія з практикумом 

ОК  1.11

Психофізіологія 

ОК  1.12

Фізичне виховання 

1.2. Цикл професійної підготовки

ОК  1.13.

Вступ до спеціальності 

ОК  1.14.

Математичні та експериментальні методи в  психології

ОК  1.15.

Психологія праці 

ОК  1.16

Практикум з загальної психології 

ОК  1.17

Психопатології розвитку 

ОК  1.18

Історія психології 

ОК  1.19

Клінічна психологія 

ОК  1.20

Філософія практичної психології 

ОК  1.21

Основи психокорекції з практикумом 

ОК  1.22

Основи психотерапії 

ОК  1.23

Психологія спорту 

ОК  1.24

Психологічна просвіта 

ОК  1.25

Основи психологічного консультування 

ОК  1.26

Психологічна служба в системі освіти 

ОК  1.27

Психологічна експертиза 

ОК  1.28

Психодіагностика 

ОК  1.29

Життєві кризи особистості 

ОК  1.30

Психологія саморозвитку 

ОК  1.31

Методика роботи практичного психолога 

ОК  1.32

Психологія спілкування 

ОК  1.33

Психологія сім’ї 

ОК  1.34

Курсова робота з фахових дисциплін 

ОК  1.3

ПП  2

Курсова робота з фахових дисциплін 

Виробнича психодіагностична практика