Академічна доброчесність

Якість освіти та академічна доброчесність

Процедура дотримання академічної доброчесності

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності кафедрою психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка регулюються нормативно-правовою базою:

Процедура протидії порушенням академічної доброчесності

У розділі ІІ Кодексу зазначено наступні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності: система запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті здійснюється через попередження плагіату в освітньому процесі шляхом проведення комплексу профілактичних заходів, які полягають в інформуванні здобувачів про необхідність дотримання правил академічної етики та підвищення відповідальності за недотримання норм цитування, наслідки вчинення плагіату та інших видів академічних порушень тощо. На другому рівні вищої освіти здійснюється перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату. У розділі VІ розтлумачуються питання, що за порушення правил академічної доброчесності особи, що здобувають вищу освіту в Університеті, можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як: попередження; повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку тощо); позбавлення стипендії; повторне проходження відповідного освітнього компонента; відрахування з університету.

Порядок перевірки кваліфікаційної роботи на унікальність визначений в Положенні про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (наказ № 290 від «19» червня 2017 р.).

З метою недопущення академічної недоброчесності університетом укладено ліцензійний договір з ТОВ «Плагіат» про надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням (код за ДК 021:2015 72250000-2 послуги пов’язані із системними та підтримкою). Система використовується через інтерфейс користувача, що доступний в мережі Інтернет на сайті www.plagiat.pl та StrikePlagiarism.com, у відповідності з усіма положеннями законодавства, зокрема, відповідно до положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» (1994 р.). Система відповідає вимогам, викладеним у Положенні міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі від 29 квітня 2004 р. щодо документації обробки персональних даних, а також технічних та організаційних умов.

Нормативно-правова база Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

Кодекс академічної доброчесності.pdf

Положення про комісцію з питань етики та академічної доброчесностіi.pdf

Положення про центр забезпечення якості вищої освіти.pdf

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу.pdf

Положення про розгляд скарг та звернень громадян.pdf

Наказ про створення комісії з питань етики та академічної доброчесносіті.pdf

Наказ про врегулювання процедури запобігання та виявлення плагіату в академічних робота.pdf