ОПП 2020 3-4 курс

ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2020 р. ПРОЕКТ

ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2020 р. ПРОЕКТ

Проект змін до ОПП 2020 за рекомендаціями стейкхолдерів
_
_____________________________________________________________________________________

 ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2020 р. ОСТАТОЧНИЙ

 ОПП Практична психологія ОР Бакалавр 2020 р. Остаточний

Рецензії на ОПП Психологія ОР Бакалавр 2020 р.
____________________________________________________________________________________________

Навчальний план

Навчальний план ОР Бакалавр 2020 р.

Навчальний план ОР Бакалавр ЗФН 2020 р.
 ____________________________________________________________________________________________

Перелік компонентів ОПП

Код компонента

Компоненти освітньої програми

1. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

ОК 1.01.

Філософія

ОК 1.02.

Історія та культура України

ОК 1.03.

Українська мова за професійним спрямуванням

ОК 1.04.

Іноземна мова

ОК 1.05

Інформаційно-комунікативні технології

ОК 1.06

Загальна психологія

ОК 1.07

Вікова психологія

ОК 1.08

Порівняльна психологія

ОК 1.09

Диференційна психологія

ОК 1.10

Соціальна психологія з практикумом

ОК 1.11

Психофізіологія

ОК 1.12

Фізичне виховання

1.2. Цикл професійної підготовки

ОК 1.13.

Вступ до спеціальності

ОК 1.14.

Математичні та експериментальні методи в психології

ОК 1.15.

Психологія праці

ОК 1.16

Практикум з загальної психології

ОК 1.17

Психопатології розвитку

ОК 1.18

Історія психології

ОК 1.19

Клінічна психологія

ОК 1.20

Філософія практичної психології

ОК 1.21

Основи психокорекції з практикумом

ОК 1.22

Основи психотерапії

ОК 1.23

Психологія спорту

ОК 1.24

Психологічна просвіта

ОК 1.25

Основи психологічного консультування

ОК 1.26

Психологічна служба в системі освіти

ОК 1.27

Психологічна експертиза

ОК 1.28

Психодіагностика

ОК 1.29

Життєві кризи особистості

ОК 1.30

Психологія саморозвитку

ОК 1.31

Методика роботи практичного психолога

ОК 1.32

Психологія спілкування

ОК 1.33

Психологія сім’ї

ОК 1.34

Курсова робота з фахових дисциплін

   

2. Вибіркові компоненти ОПП

1.         Психологія особистості

2.         Психологія риторики

3.         Психологія великих груп та масових явищ

4.         Етнопсихологія

5.         Політична психологія

6.         Психологія міграції

7.         Педагогічна психологія

8.         Естетотерапія

9.         Філософія психоаналізу

10.     Філософія несвідомого

11.     Психологія релігії

12.     Юридична психологія

13.     Психологія конфлікту

14.     Психологія довіри

15.     Основи самопізнання

16.     Основи когнітивно-поведінкової терапії

17.     Профорієнтація та профвідбір

18.     Організаційна психологія

19.     Психологія соціальної мобільності особистості

20.     Візуальна психодіагностика

21.     Психосексуальний розвиток особистості

22.     Психологія стресу та ПТСР

23.     Психологія залежної поведінки

24.     Основи сугестології

25.     Психологія малої групи

26.     Основи психосоматики

3. Практична підготовка

ПП 1

Навчальна психологічна практика

ПП 2

Виробнича психодіагностична практика

ПП 3

Виробнича психокорекційна практика

4. Підсумкова атестація

ПА 1

Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології

ПА 2

Захист кваліфікаційної роботи