2020-2021 н.р.

ОПП Психологія ОР Магістр 2020 р. ПРОЕКТ

ОПП Психологія ОР Магістр 2020 р. ПРОЕКТ
_
_____________________________________________________________________________________

 ОПП Психологія ОР Магістр 2020 р. ОСТАТОЧНИЙ

 ОПП Психологія ОР Магістр 2020 Остаточний
____________________________________________________________________________________________

Навчальний план

 Навчальний план ОР Магістр 2020

 ____________________________________________________________________________________________

Перелік компонентів ОПП 

Код компонента

Компоненти освітньої програми

1. Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1.01

Філософія психології

ОК 1.02.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК 1.03.

Цифрові технології в галузі

ОК 1.04.

Методика та організація наукового дослідження

ОК 1.05.

Профілактика і корекція відхилень у поведінці

ОК 1.06.

Сучасні засоби психодіагностики

ОК 1.07

Психологія вищої школи

ОК 1.08

Вікова психокорекція

ОК 1.09

Сучасні технології психологічного консультування

ОК 1.10

Психологія роботи з сім’єю

ОК 1.11

Короткотривале кризове консультування

2. Вибіркові компоненти ОП

Філософські аспекти психоаналітичних технологій

Психологія роботи з різними соціальними групами

Психологічна допомога у кризових ситуаціях

Методика навчання психології у вищій школі

Психологія зрілості

Теорія і технологія проектування тренінгів різного типу

Психологія ефективного спілкування

Психологія організації

Діагностика і корекція аномального розвитку

Психологія конфлікту і медіаторства

Магістерський семінар

Психологія емоційного інтелекту

Інноваційна діяльність психолога

3. Практична підготовка

ПП 1

Виробнича психологічна практика

4. Підсумкова атестація

ПА

Кваліфікаційний екзамен з психології та практики консультування

М

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи