2023-2024 н.р.

ОПП Психологія ОР магістр 2023 р.

ОПП Психологія ОР магістр 2023 р.
_________________________________________________________________________________________

 Перелік компонентів ОП

 1. Обов'язкові компоненти ОП

Код компонента       Компоненти освітньої програми

ОК 1.01                Філософія психології

ОК 1.03                Цифрові технології в галузі

ОК 1.04                Методика та оганізація наукового дослідження

ОК 1.05                Профілактика і корекція відхилень у поведінці

ОК 1.06                Сучасні засоби психодіагностики

ОК 1.07                Психологія вищої школи

ОК 1.08                Вікова психокорекція

ОК 1.09                Сучасні технології психологічного консультування

ОК 1.10                Психологія роботи з сім'єю

ОК 1.11                Короткотривале кризове консультування

2. Вибіркові компоненти ОП

                                   Магістерський семінар

                                      Психологія роботи з різними соціальними групами

                                      Діагностика і корекція аномального розвитку

                                      Виробнича психологічна практика