Студентські наукові гуртки

Розширенню наукового потенціалу й формуванню навички науково-дослідної діяльності студентів сприяє їх робота в студентських наукових гуртках.

Студентський науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

Робота в науковому гуртку має творчий характер і виховує у майбутнього психолога якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв'язання завдань, які мають практичне значення.
Мета діяльності студентських наукових гуртків – підвищення рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань:

Основні завдання студентських наукових гуртків:

  • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
  • формування у студентів інтересу до наукової творчості і навичок роботи в наукових колективах, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань в галузі психології;
  • допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;
  • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;
  • сприяння поглибленому вивчанню навчального матеріалу;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу та підготовка з їх числа резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Студентські наукові гуртки:

  • «Актуальні проблеми психології особистості» (керівник – к. психол.н., доц. Пухно С. В.),
  • «Актуальні проблеми сучасної психології» (керівник – к. психол.н., доц. Щербак Т. І.).

IMG d4748d70ef64752ab914b4e26d2a0093 V                IMG d4748d70ef64752ab914b4e26d2a0093 V
Засідання наукового гуртка "Актуальні проблеми сучасної психології" (керівник - к.психл.н., доцент Щербак Т.І.).

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com