Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР
Освітньо-професійна програма Практична психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

opp-053-6-p-psy_pidp_rec.pdf 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР
Освітньо-професійна програма Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

opp-053-8-k-psy_pidp_rec.pdf

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com