Освітні програми

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА БАКАЛАВР
Освітньо-професійна програма Практична психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТР
Освітньо-професійна програма Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

ОПП Психологія Магістр 2019

ОПП Психологія Магістр 2020 Проект

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com