Успішна акредитація бакалаврської освітньої програми 053 Практична психологія

    08 квітня, на засіданні Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про акредитацію освітніх програм кафедри психології за бакалаврською освітньою програмою 053 Практична психологія.
     Кафедра психології СумДПУ імені А.С.Макаренка висловлює глибоку вдячність усім, хто сприяв досягненню цього результату - нашим улюбленим студентам, з якими ми постійно знаходимось у творчій співпраці щодо удосконалення освітніх програм, нашим найкращим маленьким, але таким дорослим професіоналам своєї справи, які представили навчальний процес на кафедрі на найвищому теоретичному, практичному та емоційному рівні.
     Велика подяка нашим стейкхолдерам - колегам, друзям, які вже стали членами нашої великої родини психологів, з якими ми постійно удосконалюємо освітні програми, обговорюємо усі питання практики та підготовки фахівців.
     Дякуємо колегам, які викладають на нашій спеціальності і роблять це надзвичайно професійно та з урахуванням особливостей саме спеціальності Психологія.
    Дякуємо нашому директорату та ректорату, постійна підтримка яких надихає нас на плідну роботу. Дякуємо нашому центру якості вищої освіти за продуктивну системну співпрацю.
    Дякуємо експертам нашої освітньої програми за обєктивність та неупередженість.
    І, велика вдячність, гаранту - Єрмаковій Наталії Олександрівні.

Запрошуємо до участі у міжнародній науково-практичній конференції

     Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції «Молодь у психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 р. на базі кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Конференція буде проведена у дистанційному форматі із застосуванням платформи для відео конференцій ZOOM. Код буде розміщено на сайті кафедри: psy.sspu.edu.ua

     Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретичні та емпіричні дослідження особистості та груп у психології.
  2. Етнокультурні традиції та цінності – збереження та трансформація.
  3. Психологічні особливості міжетнічної взаємодії у різних соціокультурних умовах.
  4. Соціальна мобільність особистості в поліетнічному та мультикультурному просторі.

     Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, проведення майстер-класів.

     Інформаційний лист конференції

1 квітня - День гумору

     Традиційно, 1 квітня відзначається День гумору. Студенти спеціальності Психологія приготували до вашої уваги підбірку жартів на психологічну тематику :))      

Стаття викладача у міжнародній наукометричній базі даних WEB OF SCIENCE (WOS)

    В березні 2021 р. вийшла наукова стаття кандидата філософських наук, доцента кафедри психології Щербакової Ірини Миколаївни у науковому виданні, що індексується у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science (WOS).
   
Стаття підготовлена колективом авторів.  У статті презентовано результати теоретичного та емпіричного дослідження професійно важливих знань, умінь та навичок психолога-консультанта. Автори представили аналіз результатів анонімного анкетування. Описано професійно важливі здібності психолога-консультанта. Проведено класифікацію професійно важливих умінь і навичок психолога-консультанта.

bez imeni

Студенти 4 курсу на практиці

   16 лютого фахівці Психологічної служби СумДПУ імені А.С.Макаренка провели зустріч зі студентами-практикантами та на основі анкетування "Адаптація студентів першого курсу до навчання" склали розробки психокорекційних занять на основі проведеної діагностики. У перспективі практики, на меті - складання психокорекційної програми «Адаптація студентів-першокурсників до нових умов навчання».
   Психологічна служба надає можливість ознайомитися з нормативно-правовою базою служби, основними формами та напрямками роботи.
    Зустріч проводила керівник психологічної служби - к.пед.наук, Ратєєва В.О.

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com