Підсумкова конференція з психодіагностичної практики

     30 листопада 2020 р. відбулася підсумкова конференція за результатами виробничої психодіагностичної практики студентів 0047 групи, випускників-бакалаврів спеціальності 053 «Психологія». Впродовж  чотирьох тижнів вони знайомилися з професією, але вже не пасивно, як на 2-3 курсах, а активно виконували обов’язки практичного психолога, більшу увагу приділяючи психодіагностичній роботі.  Практика проходила у міському Палаці дітей та юнацтва, Сумській міській Клініці, дружній до молоді, психологічній службі СумДПУ імені А.С. Макаренка.
     Під час підсумкової конференції студенти поділилися враженнями щодо набуття ними загальних та спеціальних компетентностей під час практики, здійснили рефлексію набутого досвіду, зосередивши увагу на труднощах і позитивних моментах під час оволодіння практичними результатами навчання.
     «В основному у цей раз набули навичок обробки вже проведених психологами результатів обстежень, а також – «виходу» результатів психодіагностики у інші види практичної психологічної діяльності – розробки просвітницько-профілактичних, корекційно-розвивальних заходів, розробки групових консультацій з проблемних питань за результатами психодіагностики. Звичайно, бракувало реального спілкування, оскільки практика проходила в умовах карантину – в основному усі заходи психологічні служби баз практик впродовж трьох тижнів проводили в Онлайн-форматі, з використанням платформ Зум, Диспорт, соцмереж. Навіть не думали, що психологи оволоділи у такому обсязі технологіями роботи з клієнтами, це був також важливий досвід! Останні тижні дали більше реального усвідомлення себе як психолога-психодіагноста, практика, оскільки була можливість у повній мірі провести індивідуальні і групові психодіагностичні обстеження, втілити в життя розроблені просвітницько-профілдактичні заходи, попрацювати активно зі студентами, клієнтами, дітьми з особливими освітніми потребами» – зазначили Яна Мелешко, Анжеліка Горбачова, Дмитро Вялков як керівники трьох груп студентів-практикантів.
     Практика нікого не залишила байдужою, виступили усі, і кожен зазначив: практика справила лише приємні враження, розвинула практичні навички і окреслила кожному студентові «сильні» і «слабкі» сторони, окреслила нові перспективи. Керівники виробничої психодіагностичної практики, доценти Вертель А.В. та Єрмакова Н.О. привітали усіх студентів з важливим етапом у їх професійному становленні. Колектив кафедри психології та усі студенти-психологи також приєднуються до привітань і бажають нашим випускникам-бакалаврам нових практичних інсайтів і успіхів у обраній професії!

Арттерапевтична мастерня "АРТ+"

     26 листопада 2020 р. викладач кафедри психології - к.пед.наук, психолог І кат., керівник Психологічної служби СумДПУ імені А.С.Макаренка Ратеева В.О. зі студентами спеціальності психологія 0037 та 0047 груп провела арттерапевтичну майстерню «АРТ+». Адже практичний досвід та динаміку важливо відслідити в 3D форматі.
     Арттерапія являє собою методику лікування за допомогою художньої творчості і вважається одним з найбільш м’яких, але ефективних методів, що використовуються в роботі психологами і психотерапевтами.
    Арттерапія застосовується майже всіма напрямками психотерапії. Знайшла вона також досить широке застосування в педагогіці, соціальній роботі і навіть бізнесі. Вона дає можливість виразити свій внутрішній світ через творчість.
      Застосовується арттерапія в індивідуальній та груповій психотерапії, в різних тренінгах. Вона також може служити доповненням до інших методів і напрямів психотерапії, системам оздоровлення, освіти і виховання.
      Зустріч була присвячена освоєнню та опрацюванню методики Д. В. Віннікота «Каракулі». Техніка «каракулі» сприяє оптимізації міжособистісного і внутрішньогрупового спілкування, групової згуртованості, розвитку і вдосконаленню комунікативних навичок, налаштовує на прояв взаємної емоційної підтримки. Техніка «каракулі» має діагностичну спрямованість і сприяє дослідженню людиною власних почуттів і переживань, а також зняттю м’язових, емоційних напружень, розслабленню.
    Також, вона зачіпає сферу творчого потенціалу особистості, звільняє його і тим самим сприяє особистісному зростанню людини, підвищенню її впевненості у власних можливостях.
     Зустріч проведена згідно нормативів чисельності та кількості людей до 15 осіб.

Лекція "Особливості консультування кризових та суїцидальних звернень на "Телефон довіри"

    17 листопада 2020 р. кафедрою психології СумДПУ імені А.С.Макаренка було продовжено цикл лекцій від практичного психолога кабінету екстреної психологічної допомоги "Телефон довіри" Залозної Оксани Михайлівни для студентів спеціальності "Психологія". Друга лекція була присвячена темі: Особливості консультування кризових та суїцидальних звернень на "Телефон довіри".
     У конференції прийняли участь студенти I – VІ курсів спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання та студенти  спеціальності «Біологія. Психологія».
     Залозна О.М. надала теоретичний аналіз понять "життєві кризи" і "суїцидальна поведінка" та представила варіанти консультативних технік з подібними зверненнями на "Телефон довіри".
 

       Лекція Частина 1

      Лекція Частина 2

      Лекція Частина 3

Лекція "Надання екстреної психологічної допомоги на службі "Телефон довіри"

     10 листопада 2020 р. кафедрою психології СумДПУ імені А.С.Макаренка було продовжено цикл лекцій залучених спеціалістів для студентів спеціальності "Психологія" лекцією на тему: "Загальні питання надання екстреної психологічної допомоги на службі "Телефон довіри" від практичного психолога кабінету екстреної психологічної допомоги "Телефон довіри" Залозної Оксани Михайлівни.
     У Zoom конференції прийняли участь близько 50 студентів I – VІ курсів спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання та студентів  спеціальності «Біологія. Психологія».
     Під час лекції Оксана Михайлівна розповіла про психологічне консультування і виникнення телефону довіри в історичному аспекті; представила статистичні дані рейтингу проблемних звернень на телефон довіри; показала основні методи надання допомоги на телефоні довіри; виокремила специфіку телефонного консультування; повідомила про категорії постійних клієнтів та "зависаючих" абонентів та про маніпулятивні запити.
 

     Лекція Частина 1

     Лекція Частина 2

     Лекція Частина 3

До уваги магістрів другого року навчання

      До уваги студентів другого року навчання магістерського рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання!
    До закінчення терміну вашого навчання залишається лише два місяці. Попереду - підсумкові випробування – усний комплексний кваліфікаційний іспит "Теорія і практика психології з методикою викладання" та захист кваліфікаційної магістерської роботи. Нагадуємо студентам основні нормативні документи:

     Радимо ще раз уважно опрацювати та взяти до уваги ці документи!
Будь які проблеми, що можуть виникнути при підготовці до підсумкових випробувань ви можете вирішити з викладачами під час консультацій:
     Графік консультацій викладачів кафедри психології.
БАЖАЄМО УСПІХІВ!!!
Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com