Психологічна просвіта підлітків

    Доцент кафедри психологі  - Усик Дмитро Борисович з вихованцями Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю на базі біостаціонару "Вакалівщина" Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка 18 серпня 2021 р. провів тренінг на поліпшення навичок спілкування та проективні методики "Баранчик у пляшці" та "Людина під дощем" 

Вітаємо Тарасову Тетяну Борисівну за багаторічну, плідну працю!

    Вітаємо Тарасову Тетяну Борисівну - кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології за 42 роки самовідданої праці на ниві психології рідного університету!
   Дякуємо за Ваш внесок у розвиток науки Психологія, наукову та методичну роботу університету, інституту педагогіки і психології та кафедри психології!
    Дякуємо за підтримку, за безцінний досвід, який ви передавали молодим викладачам та студентам! Дякуємо за те, що Ви є у нашому житті!
    Хай все у Вас буде добре!

zobrazhennya viber 2021 06 29 12 05 29       zobrazhennya viber 2021 06 29 12 05 29 2

Перезарахування балів за результатами неформальної освіти

   9 червня 2021 р. відбулось засідання фахових комісій зі спеціальності 053 Психологія про перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.
    До складу першої комісії увійшли завідувач кафедри психології - д. психол. н., професор Кузікова С.Б., к. психол. н., доцент, гарант освітньої програми "Практична психологія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія Єрмакова Н.О. та к. пед. н., ст. викладач Ратєєва В.О.
   Комісія розглянула звернення студентів 0037 гр. Кіріченко Д.І., Кривонос Т.А., Куваєвої А.М., Остапенко А.Д., Рябоконя А. П. та Сіренко Ю.О. про перезарахування результатів навчання з освітнього компоненту "Методика роботи практичного психолога", отриманих у неформальній освіті, а саме участь у двох міжнародно-практичних конференціях та публікація двох статей, про що свідчать отримані документи.

   Фахова комісія розглянула представлені документи та ухвалили перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті в обсязі 25 годин (0,8 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 25 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
   До складу другої комісії увійшли завідувач кафедри психології - д. психол. н., професор Кузікова С.Б., к. психол. н., доцент, гарант освітньої програми "Практична психологія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія Щербак Т.І. та к. філософ. н., доцент Дворніченко Л.Л.
   Комісія розглянула звернення студентів 0057 гр. Олійник О.Ю. та Ніколенко В.В про перезарахування результатів навчання з освітнього компоненту "Сучасні технології психологічного консультування", отриманих у неформальній освіті, а саме участь у міжнародній науково-практичній конференції (Олійник О.Ю. та Ніколенко В.В.) та участь у другому турі Всеукраїнських наукових студентських робіт (Олійник О.Ю.), про що свідчать отримані документи.

   Фахова комісія розглянула представлені документи та ухвалили:
  1) перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті, студенткою 0057 гр. Олйник О.Ю. в обсязі 25 годин (0,8 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 25 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни;
   2) перезарахувати результати навчання, отримані у неформальній освіті, студенткою 0057 гр. Ніколенко В.В. в обсязі 15 годин (0,5 кредита) у межах підсумкового контролю з дисципліни у кількості 15 балів, та в обов'язковому порядку врахувати викладачу при визначенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Сексуальний розвиток підлітків

    Особлива увага до проблем статевого виховання зумовлена кількома причинами: прискорений розвиток дітей, незадовільний рівень обізнаності неповнолітніх з питань статевої сфери, низька якість і сумнівні шляхи отримання такої інформації, сексуальність підлітків та пов'язані з нею проблеми, нівелювання більшістю неповнолітніх моральних цінностей та ін.
   Доцента кафедри психології Усика Дмитра Борисовича було запрошено на зустріч з підлітками, з метою проведення лекції з сексуальної просвіти на тему: "Психосексуальний розвиток".
     У лекції були розглянуті питання формування сексуальності, гендерні аспекти статевого виховання, види гендеру, питання збереження репродуктивного здоровья підлітків та багато іншого.

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com