Соціально-реабілітаційні заходи у колонії

     17 грудня кафедра психології СумДПУ імені А.С.Макаренка та державна установа «Сумська виправна колонія (№116)» провели спільний захід на території виправної колонії. Від кафедри психології прийняв участь студент 4 курсу, заочної форми навчання, спеціальності Психологія -  Меньшенін Василь Владиславович. Від виправної колонії - психолог Марченко Михайло Євгенійович.
    Тренінг був проведений з засудженими  «дільниці соціальної реабілітації». Під час тренінгу та наступної консультативної роботи були обговорені теми: «Хто я? Навіщо я живу?». Також було представлено презентацію: «Людина у світі - історія складних взаємовідносин».
    Сподіваємось, що співпраця кафедри психології з виправною колонією сприятиме ресоціалізації та соціальній адаптації засуджених в умовах ізоляції.

Магістри заочної форми навчання успішно склали іспити

     Протягом останнього тижня магістри заочної форми навчання спеціальності Психологія успішно склали комплексний екзамен з психології та захистили кваліфікаційні роботи на здобуття освітнього ступеня магістра.Відеозв’язок відкрив можливості для складання екзамену студентам з різних куточків України. Усі студенти змогли ідентифікуватись, отримати білет, надати відповідь на екзамені та пройти захист магістерської роботи.
    На екзамені магістри довели свою конкурентоспроможність в галузі практичної психології, здатність забезпечити надання кваліфікованої психологічної допомоги фізичним особами, організаціям, окремим групам населення.
      За результатами складеного екзамену та захисту каліфікаційної роботи усі студенти отримають диплом про здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
     Бажаємо їм успіхів у галузі психології, кар'єрного зростання та отримання задоволення від улубленої роботи!!!

Акредитація магістратури спеціальності Психологія

        Сьогодні, 15 грудня, на засіданні Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти було прийнято рішення про акредитацію освітніх програм кафедри психології за магістерською освітньою програмою 053 Психологія.
     Висловлюємо глибоку вдячність гаранту - Тарасовій Т.Б., керівництву інституту педагогіки і психології та СумДПУ імені А.С.Макаренка, роботодавцям, випускникам, викладачам та студентам кафедри психології та усім учасникам фокус-груп.
         Хочеться подякувати усім, хто приймав участь у обговоренні освітніх програм, хто допомагав їх удосконалювати своїми порадами.
         Завдяки вам ми стаємо кращими.

Участь у конференції до усесвітнього дня гідності

        Студенти та викладачі кафедри психології 08 грудня 2020 р. прийняли участь у зум-конференції, організованої центром якості вищої освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка  і присвяченої усесвітньому дню гідності.
     Директор центру - Марина Ячменик розповіла про поняття "гідність", про її розуміння у період коронавірусу. Про взаємозв'язок нашої гідності з гідністю інших людей. Також, учасникам конференції була запропонована анкета з питань кращого розуміння гідності та її складових. Було представлено відеозвернення з усесвітнім днем гідності від українських омбудсменів.
       Заслухано представника СумДПУ імені А.С. Макаренка з протидії корупції, який проінформував студентів про алгоритм звернення у разі виникнення подібної ситуації.
      Також було проведено опитування студентів і викладачів з приводу їх думки щодо поводження у випадку виявленння приниження та утиску гідності. 

Офіційний сайт кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка Designed by atjoomla.com